Neden Akıllı Şehir Ekosistemi ?


Paydaşlar arasında işbirliğini sağlar.

Yerli ve milli akıllı şehir çözümlerinin tanıtımını yapar.

Çözüm üreticileri ve paydaşlar arasında ortak terminoloji sağlar.

Akıllı şehir alanındaki ihtiyaçlar için çözüm örneklerine kolay ulaşım sağlar.

Akıllı şehir ekosistemi ile dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanır.

Tedarikçiler arasında kümelenme faaliyetlerini destekleyici çalışmalar yapar.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda “(9) Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır.” eylemi bulunmaktadır. Bu eylem doğrultusunda ülkemizde Akıllı Şehir Pazarının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesiyle, akıllı şehir alanında ihtiyaçların, ihtiyaçlara yönelik çözümlerin ve çözüm üreticilerinin tespit edilmesi ile ortak bir terminoloji ve anlayış oluşturulmasının sağlanması ve akıllı şehir paydaşlarıyla akıllı şehir ekosisteminde yer alan üyelerinin buluşturulması gibi faydalar beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma ile yerli üretimin artması ile dışa bağımlılığın azaltılması, bu çerçevede tedarikçiler arasındaki iş birlikleri ile kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Akıllı Şehir Ekosistemi ile öncelikle ülkemizde akıllı şehirlere yönelik ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla karşılanması, ayrıca uluslararası alanda etkin bir şekilde başka ülkelerdeki ihtiyaçlara çözümler sunulabilmesi amaçlanmaktadır.

AKILLI ŞEHİR DİJİTAL EXPO